Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Aktualności

Dyrektywa medyczna 2017/745

Przypominamy,że rozporządzenie 2017/745 weszło w życie 25 maja 2017 roku. Z uwagi na pandemię przyjęto rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/561 ,na mocy którego rozporządzenie 2017/745 ostatecznie wchodzi w życie 26 maja 2021 roku. W zaistniałej sytuacji istotne jest, że klasa I wyrobów medycznych musi mieć bezwarunkowo nową deklarację zgodności. Pozostałe deklaracje, o ile są ważne jeszcze …

Zobacz

Zmiana adresu biura filii w Warszawie

Informujemy , że biuro naszej filii w Warszawie  znajduje się obecnie przy ul. Elektronowej 2, Budynek C, piętro I,03-219 Warszawa. Miejsce uznane tzn.plac dla samochodów przywożących towar do odprawy celnej pozostał w poprzednim miejscu tzn. 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 ( wjazd od ulicy Elektronowej).  Z parkingu do biura przechodzi się przez furtkę pomiędzy obiektami. Oba …

Zobacz

INTRASTAT 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok. 2016
PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2016.

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 3 000 000 42 000 000
Wywóz 1 500 000 76 000 000
Zobacz

Odprawy fiskalne w Polsce

Odprawa fiskalna w Polsce polega na dopuszczeniu towaru do obrotu w procedurze importu i dalszym jego przemieszczeniu do innego kraju Unii Europejskiej.

Zobacz

INCOTERMS 2010

Monitorując moje artykuły zauważyłam , że najczęściej zaglądacie do warunków transportu INCOTERMS . 50% szukających odpowiedzi to zapewne studenci.

Zobacz

Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+

W dniu 12.11.2012 roku odbyła się organizowana prze Ministerstwo Finansów Konferencja „Ułatwienia dla Biznesu 2013 +”.
Temat Konferencji był na tyle ciekawy, że skłonił mnie do uczestniczenia w niej.

Zobacz

Towary akcyzowe

Przypominamy, iż możliwość stosowania papierowego dokumentu ADT została zachowana wyłącznie dla przypadków, gdy wyroby akcyzowe są obejmowane procedurą wywozu w Polsce i przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu wyprowadzenia w Polsce.

Zobacz

INCOTERMS od 2011 roku

Od stycznia 2011 roku zmieniają się po raz pierwszy od 10 lat międzynarodowe warunki transportu INCOTERMS 2000.
Wyeliminowane zostają warunki: DDU, DEQ, DES i DAF.

Zobacz

Nowości w 2011 roku – ICS

Zmienione przepisy rozporządzenia Rady nr. 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 2913/92 nakładają na armatorów i przewoźników drogowych….

Zobacz

Nowości w 2011 roku – PDR

Rok 2011 niesie za sobą szereg zmian. Dotyczą one szczególnie armatorów, przewoźników drogowych i lotniczych, a co za tym idzie pośrednio importerów, eksporterów oraz wszystkie podmioty, które uczestniczą w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Zobacz