Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Odprawy fiskalne w Polsce

Import towarów z zagranicy wymaga uiszczenia należnego cła i podatku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość celna, powiększona o należne cło. Choć dużą popularnością cieszą się odprawy fiskalne dokonywane za granicą, to należy wziąć pod uwagę także możliwość dokonywania takich odpraw w Polsce.

Odprawa fiskalna w Polsce ma na celu dopuszczenie towaru do obrotu w procesie importu oraz dalszym, bezpośrednim jego przekazywaniu do innego kraju – członka Unii Europejskiej.

W procedurze tej zapłata podatku VAT jest odroczona. Podatek rozlicza się w momencie składania deklaracji.
By dokonanie odprawy fiskalnej było możliwe, zarówno importer, jak też odbiorca z innego kraju Unii Europejskiej powinni mieć nadany numer VAT UE.

Co istotne, po dokonaniu odprawy fiskalnej, towar musi zostać natychmiast wywieziony do innego kraju Unii Europejskiej.
Odprawy fiskalne odbywają się wyłącznie w procedurze standardowej. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dokonania odprawy fiskalnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej.

Szczegółowe warunki odpraw omawiamy indywidualnie.