Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Odprawy fiskalne w Niemczech

Wykorzystując paragrafy ratyfikowanego prawa Unijnego, proponujemy naszym klientom obniżenie kosztów importu o zniwelowanie stawki podatku VAT z 8 bądź 23 % do stawki 0 % VAT. Jedynym wymogiem, stanowiącym możliwość ominięcia płatności podatku VAT, zgodnie z literą prawa fiskalnego, jest dokonanie ostatecznej odprawy celnej w Hamburgu ( na terenie Wolnego Portu ) . Poniżej przedstawiamy Państwu procedury przebiegu odprawy celnej oraz wykaz dokumentów niezbędny do pośrednictwa fiskalnego ( Fiskalvertretung ):
a) EU importer/kupujący zobowiązany jest do przekazania odpowiednich pełnomocnictw celnych (Zollvollmacht )
b) Pełnomocnictwo powinno zawierać: dane firmy ( Firmendaten ) oraz EU – numer identyfikacyjny ( Indentifikationsnummer ) zaczynający się ( PL ….)
c) Podane informacje dotyczące danych firmy oraz numer ID zostaną sprawdzone po stronie niemieckiej .

Wykaz informacji niezbędnych do dokonania odprawy celnej.
a) pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej dostarczone faksem lub e-mailem ( Zollabfertigungsauftrag )
b) Zlecenie musi zawierać wszystkie informacje dotyczące danej przesyłki / towaru ( Zollabfertigungsdaten )
c) Okazanie dokumentów handlowych (Invoice , Packing list , Form A , Bill of loading ( konosament )
d) Na rachunku musi być zaznaczone, iż firma dokonująca odprawy celnej wykonuje pośrednictwo fiskalne.

Wymagane czynności po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej.
a) złożenie raportu w urzędzie statystycznym za dany miesiąc w którym usługa została wykonana.
b) Dostarczenie oryginału CMR –u do firmy Agencj Celnej „NUTKA” S.C. w terminie 7 dni od daty dokonania odprawy celnej .
c) Zameldowanie w danym dla klienta urzędzie skarbowym o „ EU – Handel „ Korzyści wynikające z przedstawicielstwa fiskalnego

Importowa odprawa celna na granicy strefy wolnocłowego portu i bezpośredniej dostawy przesyłki do importera ( odbiorcy ) z siedzibą w EU – przedstawicielstwo fiskalne – (Fiskalvertretung ) pozwala na następujące korzyści:
a) zredukowanie podatku VAT z importu do stawki 0 % zarówno w Niemczech jak i docelowym kraju EU na mocy procedury meldunkowej w odpowiednim urzędzie skarbowym .
b) uniknięcie oczekiwania na zwrot podatku VAT
c) wyeliminowanie kosztów związanych z wystawieniem dokumentu T1
d) szybka odprawa celna towaru w Hamburgu dzięki jednolitemu systemowi celnemu Atlas (podporządkowanemu normą oprogramowania i przepływu danych na terenie całej EU)
e) uniknięcie odprawy celnej w kraju dostawy towaru
f) skrócenie czasu postoju i oczekiwania towarów w urzędzie celnym
g) bezpośrednia możliwość zadysponowania towarem, po jego odprawie.

WAŻNE:
Przedstawicielstwo fiskalne może funkcjonować tylko wówczas, gdy EU – importer nie ma w Niemczech ŻADNEGO numeru w urzędzie podatkowym (Steuernummer).
Towar po odprawie nie może zostać w Niemczech.
Fragment SZÓSTEJ DYREKTYWY RADY z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.