Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+

W dniu 12.11.2012 roku odbyła się organizowana prze Ministerstwo Finansów Konferencja „Ułatwienia dla Biznesu 2013 +”.
Temat Konferencji był na tyle ciekawy, że skłonił mnie do uczestniczenia w niej.

Prelegentami byli:

 1. Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Pan Jacek Kapica
 2. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej – Pan Wiesław Czyżewicz
 3. Dyrektor Departamentu Polityki Celnej – Pan Tomasz Michalak
 4. Ekspert Wydziału Ułatwień i Procedur Uproszczonych – Pani Agata Grajda
 5. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej – Pani Magda Rzeczkowska
 6. Naczelnik Wydziału Ograniczeń Pozataryfowych i Single Windows- Pan Piotr Żak
 7. Naczelnik Wydziału Integracji i Harmonizacji Danych – Pan Rafał Latała
 8. Naczelnik Wydziału Procedur Gospodarczych i Tranzytu – Pani Anna Dubielak
 9. Koordynator ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP Izby Celnej w Białymstoku – Pan Roman Chilimoniuk
 10. Koordynator ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP Izby Celnej we Wrocławiu – Pani Ewa Błażewicz
 11. Zastępca Dyrektora Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów – Pan Piotr Pogorzelski

Wśród wielu informacji i tematów na Konferencji wyłowiłam dla Państwa najważniejsze:

 1. Od przyszłego roku potwierdzeniem wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej będzie nie tylko komunikat IE599 . Stworzono otwarty katalog dokumentów, które mogą być użyte w tym celu.
 2. W przypadku odpraw fiskalnych dokonywanych dla podmiotow z innych krajów Unii Europejskiej nie będzie obowiązku rejestrowania tych podmiotów dla potrzeb podatku VAT.
 3. Ministerstwo Finansów przeprowadza szkolenia dla pracowników urzędów publicznych m.in. urzędy skarbowe , straż graniczna itp. informując o przywilejach firm posiadających certyfikat AEO.
 4. Podjęto prace nad systemem e-Booking Truck mającycm na celu wyeliminowanie kolejek na granicy. Z wyprzedzeniem będzie się awizowało w systemie wyjeżdżający z towarem samochód. Ponoć doskonale ta forma awizacji zdała egzamin w czasie EURO , kiedy wdrożono system e-Bus.
 5. Nie chcąc nikogo przerażać informuję, że droga do tego systemu jeszcze daleka, ponieważ odpowiednie władze terytorialne muszą dostosować infrastrukturę dla potrzeb oczekujących na parkingach TIR-ów.
 6. Prowadzone są prace nad wdrożeniem systemu SZPROT , który będzie stanowił bazę kompleksowych informacji na temat podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą . Widocznie EORi i PDR jest już nie wystarczające i w przyszłości mogą nas czekać kolejne rejestracje.
 7. Wprowadzona zostanie tzw. SEGMENTACJA podmiotów opracowana na podstawie analizy ryzyka.
 8. Turcja jest kolejnym krajem, który może stosować WPT czyli przystąpiła do systemu NCTS.
 9. Przewidziane są w roku 2013 zmiany w Ustawie Prawo Celne. Świadectwa Pochodzenia niepreferencyjne będą mogły być legalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.
 10. Prowadzone są prace nad zastosowaniem pewnych dokumentów w formie elektronicznej ( Decyzje o wcześniejszym nadzorze, dokumenty wydawane przez SANEPID, WIJHARS, PIORIN, kontyngenty i inne wydawane przez MF lub urzędy państwowe).
 11. Głównym tematem tej Konferencji było zachęcenie podmiotów gospodarczych do występowania o certyfikat AEO. W każdej Izbie Celnej jest koordynator, który pomaga przejść przez procedurę audytu.
 12. Obecnie certyfikat AEO posiada w Polsce około 600 podmiotów. Zajmujemy pod tym względem piąte miejsce w Unii Europejskiej.
 13. Miło mi przypomnieć, że nasza firma posiada certyfikat od 2008 roku. Otrzymaliśmy go jako pierwszy podmiot gospodarczy w Polsce i jako jeden z pierwszych podmiotów w UE.

Świadectwa AEO są już uznawane przez :
Szwajcarię, Norwegię, Japonię, USA. Prowadzone są rozmowy z Chinami.