Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Nowości w 2011 roku – ICS

Zmienione przepisy rozporządzenia Rady nr. 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 2913/92 nakładają na armatorów i przewoźników drogowych i lotniczych obowiązek przesyłania przywozowych deklaracji skróconych PDS w formie elektronicznej do systemu ICS. PDS zawiera tzw. „dane bezpieczeństwa”, które powinny być przesłane do granicznych urzędów celnych, przed wprowadzeniem towaru na obszar celny Wspólnoty. Na ich podstawie organ celny przeprowadzi analizę ryzyka. Dla potrzeb niniejszej problematyki przyjęto, że Szwajcaria i Norwegia są traktowane jakby stanowiły część obszaru Wspólnoty. Przewóz towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Szwajcarią/Norwegią zostaje zwolniony z obowiązku złożenia przywozowej deklaracji skróconej. PDS należy przesłać do pierwszego urzędu celnego wprowadzenia (granica/port/lotnisko) Terminy składania PDS z uwzględnieniem specyfiki transportu:

1) transport drogowy – przynajmniej na godzinę przed przybyciem do urzędu celnego na granicy Wspónoty,

2) transport morski:
– dla przesyłek kontenerowych – przynajmniej na 24 godziny przed załadowaniem na statek,
– dla przesyłek masowych/luzem – przynajmniej cztery godziny przed przybyciem do pierwszego portu na obszarze celnym Wspólnoty,
– dla przewozów pomiędzy Grenlandią, Wyspami Owczymi, Ceutą, Melillą, Norwegią , Islandią lub portami Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Czarnego lub Morza Śródziemnego, wszystkimi portami Maroka a obszarem celnym Wspólnoty z wyjątkiem francuskich departamentów zamorskich, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich – przynajmniej dwie godziny przed przybyciem do pierwszego portu Wspólnoty,
– dla przewozów pomiędzy terytorium znajdującym się poza obszarem celnym Wspólnoty a francuskimi departamentami zamorskimi, Azorami, Maderą i Wyspami Kanaryjskimi – przynajmniej dwie godziny przed przybyciem do pierwszego portu na obszarze Wspónoty,

3) transport lotniczy:
– dla lotów na krótkim dystansie – najpóźniej w momencie startu statku powietrznego,
– dla lotów na długim dystansie – najpóź niej cztery godziny przed przybyciem do pierwszego portu lotniczego Wspólnoty;