Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Dyrektywa medyczna 2017/745

Przypominamy,że rozporządzenie 2017/745 weszło w życie 25 maja 2017 roku. Z uwagi na pandemię przyjęto rozporządzenie zmieniające (UE) 2020/561 ,na mocy którego rozporządzenie 2017/745 ostatecznie wchodzi w życie 26 maja 2021 roku.
W zaistniałej sytuacji istotne jest, że klasa I wyrobów medycznych musi mieć bezwarunkowo nową deklarację zgodności.
Pozostałe deklaracje, o ile są ważne jeszcze certyfikaty CE, zachowują swoją ważność.
Proszę sprawdzać te dokumenty przed importem towaru.