Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Intrastat

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE.

Zgłoszeniu do INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2020

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 4 000 000 65 000 000
Wywóz 2 000 000 108 000 000

PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2019

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 4 000 000 65 000 000
Wywóz 2 000 000 108 000 000

PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2018

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 3 000 000 50 000 000
Wywóz 2 000 000 93 000 000

PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2017

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 3 000 000 50 000 000
Wywóz 2 000 000 93 000 000

PROGI DLA DEKLARACJI INTRASTAT NA ROK 2016

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 3 000 000 42 000 000
Wywóz 1 500 000 76 000 000

Progi dla deklaracji INTRASTAT na rok 2015

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 3 000 000 42 000 000
Wywóz 1 500 000 76 000 000

Progi dla deklaracji INTRASTAT na rok 2014

Próg podstawowy PLN Próg szczegółowy PLN
Przywóz 1 100 000 42 000 000
Wywóz 1 100 000 76 000 000

Profesjonalnie prowadzimy w imieniu firm dokonujących obrotu towarami w Unii Europejskiej dokumentację statystyczną INTRASTAT.