Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Nowości w 2011 roku – PDR

Rok 2011 niesie za sobą szereg zmian. Dotyczą one szczególnie armatorów, przewoźników drogowych i lotniczych, a co za tym idzie pośrednio importerów, eksporterów oraz wszystkie podmioty, które uczestniczą w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Wszystkie podmioty gospodarcze eksportujące/importujące towary z krajów trzecich oraz dokonujące obrotu w ramach Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrować się w Podsystemie danych referencyjnych PDR.

Można to zrobić w dowolnym urzędzie celnym samemu lub zlecić rejestrację jednej z obsługujących firmę agencji.

We wniosku należy wymienić wszystkie agencje , które mają obsługiwać importera/eksportera oraz załączyć upoważnienia dla agencji (oryginał lub potwierdzone notarialnie lub potwierdzone przez urząd celny).

Uwaga: upoważnienia jednorazowe nie wymagają rejestracji w PDR.