Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Towary akcyzowe

Przypominamy, iż możliwość stosowania papierowego dokumentu ADT została zachowana wyłącznie dla przypadków, gdy wyroby akcyzowe są obejmowane procedurą wywozu w Polsce i przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu wyprowadzenia w Polsce. W sytuacji, gdy wyroby akcyzowe objęte procedurą wywozu w Polsce są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu wyprowadzenia w innym państwie członkowskim stosowanie Systemu EMCS jest obligatoryjne (nie ma możliwości zastosowania papierowego dokumentu ADT).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zgłoszeń wywozowych z wpisanym w polu 40 numerem papierowego ADT, którego struktura jest inna niż numer ARC dokumentu e-AD, jeżeli faktyczne wyprowadzenie towaru następuje przez inny niż krajowy urząd wyprowadzenia, mogą wystąpić problemy z obsługą tego zgłoszenia w urzędzie wyprowadzenia.