Agencja Celna “NUTKA” S.C.

Skład celny

Od 1 maja 2016 r. obowiązuje nowy Unijny Kodeks Celny. Zgodnie z jego zapisami mianem składu celnego określa się miejsce składowania towarów pochodzących spoza obszaru celnego Unii Europejskiej.

Chodzi o towary znajdujące się pod nadzorem urzędu celnego. W związku z tym skład celny musi być miejscem uznanym przez organy celne, a obowiązkiem jego prowadzącego jest sporządzanie ewidencji towarów.

Nasi agenci mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług składu celnego.
Posiadamy zaakceptowany przez urząd celny program do prowadzenia ewidencji i obsługi.

Możemy dokonywać w imieniu prowadzącego skład:

  1. zgłoszeń celnych,
  2. saldować,
  3. przesyłać raporty.

Magazynowanie towarów w składzie celnym przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści. M. in. pozwala na zamrożenie opłat celnych związanych z ich wywozem lub przywozem. Odroczenie terminu płatności cła i podatku na czas przechowywania jest w pełni legalne.
Przy imporcie większej ilości towarów, obniżeniu ulegają koszty transportu (należności celne są rozłożone w czasie).