Odprawy fiskalne
Odprawy fiskalne w Polsce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewa Wróblewska   
piątek, 11 stycznia 2013 08:58

Odprawa fiskalna w Polsce polega na dopuszczeniu towaru do obrotu w procedurze importu i dalszym jego przemieszczeniu do innego kraju Unii Europejskiej.

W takim przypadku nie płaci się od razu podatku VAT. Podatek jest rozliczany w deklaracji.

Jednym z warunków dokonania odprawy fiskalnej jest  posiadanie numeru VAT UE zarówno przez importera , jak i przez odbiorcę z innego kraju Unii Europejskiej.

 

Szczegóły odpraw omawiamy indywidualnie .

 

 

 

 
Drukuj Email

Wykorzystując paragrafy ratyfikowanego prawa Unijnego, proponujemy naszym klientom obniżenie kosztów importu o zniwelowanie stawki podatku VAT z 8 bądź  23 % do stawki 0 % VAT. Jedynym wymogiem, stanowiącym możliwość ominięcia płatności podatku VAT, zgodnie z literą prawa fiskalnego, jest dokonanie ostatecznej odprawy celnej w Hamburgu ( na terenie Wolnego Portu ) . Poniżej przedstawiamy Państwu procedury przebiegu odprawy celnej oraz wykaz dokumentów niezbędny do pośrednictwa fiskalnego ( Fiskalvertretung ) :

         a)        EU importer/kupujący  zobowiązany jest do przekazania odpowiednich pełnomocnictw celnych  (Zollvollmacht )

          b)        Pełnomocnictwo powinno zawierać: dane firmy ( Firmendaten ) oraz EU – numer identyfikacyjny ( Indentifikationsnummer ) zaczynający się ( PL ....)

          c)        Podane informacje dotyczące danych  firmy oraz numer ID zostaną sprawdzone po stronie niemieckiej .

Wykaz informacji niezbędnych do dokonania odprawy celnej.a)      pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej dostarczone faksem lub   

e-mailem ( Zollabfertigungsauftrag )

          b)      Zlecenie musi zawierać wszystkie informacje dotyczące danej przesyłki / towaru ( Zollabfertigungsdaten )          
          c)      Okazanie  dokumentów handlowych (Invoice , Packing list , Form A , Bill of loading ( konosament )
          d)      Na rachunku musi być zaznaczone, iż firma dokonująca odprawy celnej wykonuje pośrednictwo fiskalne.  Wymagane czynności po dokonaniu ostatecznej  odprawy celnej.a)      złożenie raportu w urzędzie statystycznym za dany miesiąc w którym usługa została     wykonana.

          b)      Dostarczenie oryginału CMR –u do firmy Agencj Celnej "NUTKA" S.C. w terminie 7 dni od daty dokonania odprawy celnej . 

          c)      Zameldowanie w danym dla klienta urzędzie skarbowym o „ EU – Handel „  Korzyści wynikające z przedstawicielstwa fiskalnego 

  Importowa odprawa celna na granicy strefy wolnocłowego portu i bezpośredniej dostawy przesyłki do importera ( odbiorcy ) z siedzibą w EU – przedstawicielstwo fiskalne – (Fiskalvertretung ) pozwala na następujące korzyści  :

           a)      zredukowanie podatku VAT z importu do stawki 0 % zarówno w Niemczech jak i docelowym kraju EU  na mocy procedury meldunkowej w odpowiednim urzędzie skarbowym .  

           b)      uniknięcie oczekiwania na zwrot podatku VAT

           c)      wyeliminowanie kosztów związanych z wystawieniem dokumentu T1

           d)  szybka odprawa celna towaru w Hamburgu dzięki  jednolitemu systemowi celnemu Atlas (podporządkowanemu normą  oprogramowania i przepływu danych na terenie całej EU )

           e)      uniknięcie odprawy celnej w kraju dostawy towaru      

           f)        skrócenie czasu postoju i oczekiwania towarów w urzędzie celnym

           g)      bezpośrednia możliwość zadysponowania towarem, po jego odprawie.  WAŻNE :   

Przedstawicielstwo fiskalne może funkcjonować tylko wówczas , gdy EU – importer nie ma w Niemczech ŻADNEGO numeru w urzędzie podatkowym( Steuernummer ).  

Towar po odprawie  nie może zostać w Niemczech . 

Fragment SZÓSTEJ DYREKTYWY RADY z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex.com NTChosting.com Valid XHTML and CSS.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jesli się nie zgadzasz opuść stronę lub zmień ustawienia przeglądarki.
Polityka cookies      Polityka prywatności